30.8.09

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

- Σωτηρία τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;

- Μαμά !!!

Το παιδί μου απάντησε πολύ σωστά στην ερώτηση "τι θέλεις να γίνεις". Επειδή σε αυτή την ηλικία το "τι θέλεις να γίνεις" και το "τι επάγγελμα θέλεις να ακολουθήσεις" δεν είναι έννοιες ταυτόσημες.

Έτσι η Σωτηρία απάντησε "μαμά" δίνοντας μου τα εύσημα για τα πρώτα χρόνια της συμβίωσής μας, δείχνοντάς μου τον δρόμο για τα επόμενα.

Μωρό μου και "καλός άνθρωπος" σου εύχομαι.